Bảng giá vé tàu Nam Ninh Gia Lâm

đăng 08:19, 5 thg 2, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 08:21, 5 thg 2, 2014 ]
Bảng giá vé tàu liên vận quốc tế Nam Ninh (Trung Quốc) Gia Lâm (Việt Nam) :
Bảng giá vé tàu chiều Nam Ninh - Gia Lâm 

                        Đơn vị: France Thuỵ Sỹ

GA ĐI

GA ĐẾN

KHOẢNG CÁCH

(Km)

GIÁ VÉ

(Toa xe nằm cứng hạng 2/0)

GIÁ VÉ

(Toa xe nằm mềm hạng 1/4)

NamNinh

Sùng Tả

122

9,12

14,3

NamNinh

BằngTường

220

14,73

23,2

NamNinh

Đồng Đăng

239

15,78

24,78

NamNinh

Bắc Giang

352

19,02

29,64

NamNinh

Gia Lâm

396

20,29

31,53

 

 

 

 

 

SùngTả

BằngTường

98

6,85

10,51

Sùng Tả

Đồng Đăng

117

8,71

13,69

Sùng Tả

Bắc Giang

230

12,69

20,16

Sùng Tả

Gia Lâm

274

13,96

22,05

 

 

 

 

 

BằngTường

Đồng Đăng

19

1,24

1,84

BằngTường

Bắc Giang

132

5,42

8,74

BằngTường

Gia Lâm

176

6,69

10,63

     
Đồng Đăng

Bắc Giang

1134,347,13
Đồng Đăng

Gia Lâm

1575,358,66
     

Bắc Giang

Gia Lâm

441,812,97
Ghi chú: Giá vé trên tính bằng France Thụy Sỹ.
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
Tạm thời chưa tổ chức bán vé khứ hồi và vé chiều về chiều Nam Ninh Gia Lâm, chưa nhận chuyên chở hành lý bao gửi. Hành khách có thể đăng ký giữ chỗ lượt về tại ga đi và mua vé lượt về tại ga đến trước giờ tàu chạy 3 ngày.