Bảng giá vé‎ > ‎

Bảng giá vé tàu Nha Trang đi Sài Gòn

đăng 23:33, 11 thg 12, 2014 bởi Hanoi Railways
Bảng giá vé tàu Nha Trang đi Sài Gòn
Đơn vị: 1000 Vnđ
 Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SE1 Nha Trang - Sài Gòn  20:28 04:10 295.000 321.000 486.000 550.000
 SE3 Nha Trang - Sài Gòn 22:03 05:00 300.000 327.000  564.000 585.000
 SNT1 Nha Trang - Sài Gòn 19:00 03:56  375.000 576.000 626.000
 SE7 Nha Trang - Sài Gòn 07:37 15:05 243.000 317.000 471.000

 496.000

 SE5 Nha Trang - Sài Gòn 11:13 18:37 243.000 317.000 471.000

 496.000

SE21 Nha Trang - Sài Gòn 21:35 07:10 237.000 307.000 455.000

 469.000

Comments