Bảng giá visa Trung Quốc

Bảng giá visa Trung Quốc và nước khác cho người Việt và người nước ngoài

VISA ĐI TRUNG QUỐC VÀ NƯỚC KHÁC CHO NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

STT

LOẠI VISA

GIÁ LÀM

THỜI GIAN LÀM

THỜI HẠN VISA

ĐIỀU KIỆN LÀM

1

Visa Trung Quốc cho người Việt

65$

4

3 tháng 1 lần

Ảnh, HC, CMT photo, (6T đã đi TQ 1 lần, 1 năm đã có visa 6 tháng)

100$

6

3 tháng 2 lần

135$

6

6 tháng NL

195$

6

1 năm NL

2

Visa Trung Quốc cho người nước ngoài

65$

6

3 tháng 1 lần

Ảnh, hộ chiếu, CMT photo, khẩn 4 ngày + 30$

95$

6

3 tháng 2 lần

110$

6

6 tháng nhiều lần

3

Hồng Kông

80$

4

7 ngày 2 lần/tháng

1 ảnh, hộ chiếu,CMT photo

4

Visa Đài Loan

100$

6

14 ngày/2 tháng

2 ảnh, HC, thư mời, Hồ sơ Cty bên ĐL + Cty ở VN, …..

125$

3

5

Visa Du Bai

195$

4

14 ngày

Mặt HC + ảnh 4x6 scan

390$

4

30 ngày

750$

6

75 ngày

6

Visa Qantas

290$

7

30 ngày

7

Visa Baranh

310$

7

15 ngày

8

Visa Oman

315$

7

15 ngày

9

Arapxeut

305$

7

15 ngày