Bảng giờ tàu SE19/SE20 tuyến Hà Nội Đà Nẵng Hà Nội

đăng 17:34, 12 thg 12, 2013 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 17:41, 12 thg 12, 2013 ]

Bảng giờ tàu SE19/SE20 tuyến Hà Nội Đà Nẵng Hà Nội

(Thực hiện từ 0h ngày 01/8/2013)

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

HÀ NỘI

 

19.35

ĐÀ NẴNG

16.08

16.08

NAM ĐỊNH

21.10

21.13

HUẾ

18.39

18.46

NINH BÌNH

21.44

21.47

ĐÔNG HÀ

20.15

20.20

THANH HÓA

22.51

22.57

ĐỒNG HỚI

22.26

22.41

VINH

01.36

01.43

VINH

03.19

03.27

YÊN TRUNG

02.07

02.10

THANH HÓA

06.02

06.07

HƯƠNG PHỐ

03.02

03.05

BỈM SƠN

06.44

06.47

ĐỒNG LÊ

04.07

04.10

NINH BÌNH

07.18

07.21

ĐỒNG HỚI

05.50

06.05

NAM ĐỊNH

07.52

08.01

ĐÔNG HÀ

07.52

07.58

HÀ NỘI

09.55

09.55

HUẾ

09.10

09.15

 

 

 

ĐÀ NẴNG

12.10

12.10