Bảng giờ tàu SE23/SE24 tuyến Hà Nội Huế

đăng 09:05, 21 thg 1, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 09:06, 21 thg 1, 2014 ]

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

HÀ NỘI

 

20.05

HUẾ

 

14.00

NAM ĐỊNH

21.40

21.43

ĐÔNG HÀ

15.13

15.16

THANH HÓA

23.35

23.49

ĐỒNG HỚI

17.09

17.24

VINH

02.21

02.28

VINH

22.17

22.24

ĐỒNG HỚI

06.32

06.47

THANH HÓA

01.40

02.16

ĐÔNG HÀ

08.33

08.36

HÀ NỘI

05.30

 

HUẾ

09.49

 

 

 

 

Chú ý: Tàu SE24 không đỗ trả khách tại ga Nam Định.