Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn ra Hà Nội

đăng 21:21, 3 thg 6, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 21:23, 3 thg 6, 2014 ]
Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn đi Hà Nội
(Áp dụng từ 15/05/2014)

Mác tàu

SE2

SE4

SE6

SE8

TN2

QB2

SE20

SE24

NA2

Sài Gòn

19.00

23.00

09.00

06.25

13.15

 

 

 

 

Biên Hòa

19.39

 

09.39

07.04

13.54

 

 

 

 

Bình Thuận

22.18

 

12.18

09.48

17.02

 

 

 

 

Tháp Chàm

00.59

 

14.57

12.03

29.24

 

 

 

 

Nha Trang

02.29

05.31

16.30

13.35

21.26

 

 

 

 

Tuy Hòa

 

07.23

18.44

15.40

23.45

 

 

 

 

Diêu Trì

06.04

08.58

20.33

17.17

01.23

 

 

 

 

Quảng Ngãi

09.03

11.41

23.32

20.22

04.57

 

 

 

 

Núi Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam Kỳ

10.11

 

00.48

21.30

06.10

 

 

 

 

Đà Nẵng

11.40

13.52

02.21

23.01

07.36

 

18.30

 

 

Lăng Cô

 

 

 

 

09.37

 

 

 

 

Huế

14.30

16.23

05.04

01.43

11.10

 

21.06

14.00

 

Đông Hà

15.47

17.37

06.24

03.01

12.30

 

22.23

15.13

 

Đồng Hới

17.37

19.16

08.33

04.44

14.16

16.40

00.06

17.17

 

Đồng Lê

 

 

10.21

06.40

16.35

18.24

 

 

 

Hương Phố

 

 

11.26

07.45

18.08

19.30

 

 

 

Yên Trung

 

 

12.38

08.44

19.05

20.46

 

 

 

Vinh

21.39

23.08

13.05

08.54

19.33

21.13

04.59

22.17

20.40

Chợ Sy

 

 

13.53

 

20.35

22.02

 

 

21.21

Cầu Giát

 

 

 

 

 

 

 

 

21.43

Thanh Hóa

00.21

 

15.40

11.39

22.54

01.00

07.22

01.40

23.43

Bỉm Sơn

 

 

16.20

 

23.37

 

08.44

 

 

Ninh Bình

01.38

 

16.55

12.49

00.26

 

08.51

 

 

Nam Định

02.12

 

17.29

13.23

01.13

 

09.25

 

01.47

Phủ lý

 

 

18.06

14.00

01.51

 

10.33

 

 

Hà Nội

03.51

04.30

19.26

15.07

03.01

04.53

11.45

05.30

04.06


Đường sắt Hà Nội là đại lý bán vé tàu hỏa các tuyến vé tàu của ngành Đường sắt Việt Nam.