Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh

đăng 21:36, 8 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 21:37, 8 thg 3, 2014 ]
Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều Hà Nội Sài Gòn
(Áp dụng từ 0h ngày 01/03/2014)

        TÀU

  GA

SE1 32h45

SE3 29h30

SE5 33h37

SE7 32h56

TN1 39h50

NA1 7h34

 

HÀ NỘI

19.00

23.00

09.00

06.15

13.15

21.30

 

GIÁP BÁT

 

 

 

 

13.27  13.30

 

 

PHỦ LÝ

 

 

10.03  10.06

07.18

07.21

14.34  14.37

 

 

NAM ĐỊNH

20.35  20.38

 

10.40  10.43

07.55

07.58

08.33

15.11 15.14

23.05

23.08

 

NINH BÌNH

21.09  21.12

 

11.14  11.17

08.29

08.32

15.46  15.49

 

 

BỈM SƠN

 

 

11.49  11.52

 

 

16.45  16.48

 

 

THANH HÓA

22.18 22.21

 

12.36  12.39

09.38

09.41

17.24  17.27

02.10

02.13

 

CHỢ SY

 

 

14.14  14.17

 

19.07  19.10

04.19

04.22

0535

 

VINH

0.49  0.56

03.55    04.00

14.57 15.03

 

11.54

12.01

19.50  20.02

05.04

 

YÊN TRUNG

 

 

15.26  15.29

 

20.26  20.29

 

 

HƯƠNG PHỐ

 

 

16.21 16.24

 

21.31  21.56

 

 

ĐỒNG LÊ

 

 

17.26  17.29

 

23.15  23.18

 

 

ĐỒNG HỚI

4.40   4.55

07.37   07.49

19.10  19.25

15.45

16.00

00.50   01.10

 

 

ĐÔNG HÀ

6.34  6.37

09.23  09.26

21.04  21.07

18.09  18.12

02.55   03.07

 

 

HUẾ

7.48  7.53

10.34  10.39

22.19  22.24

19.23

19.30

04.21  04.28

 

 

LĂNG CÔ

  

 

 

 

05.55   05.58

 

 

ĐÀ NẴNG

10.21  10.36

12.57   13.09

01.18   01.33

21.58

22.13

07.19  07.39

 

 

TAM KỲ

11.57 12.00

 

02.52   02.55

 

09.03  09.06

 

 

QUẢNG NGÃI

13.23 13.26

15.23

15.26

04.01  04.04

00.36

00.39

 

 

10.28  10.31

 

 

 

DIÊU TRÌ

16.11  16.26

17.59  18.11

07.13   07.28

03.23

03.38

13.27  13.47

 

 

TUY HÒA

18.25

18.28

19.45  19.48

09.18   09.21

05.24

05.27

15.22   15.25

 

 

NHA TRANG

20.19  20.26

21.38 21.43

11.13  11.18

07.34

07.41

17.38   17.50

 

 

THÁP CHÀM

21.57  22.00

 

12.58  13.01

09.12

09.15

19.51  19.54

 

 

BÌNH THUẬN

00.14  00.17

 

15.14   15.17

11.36

11.39

22.57   23.16

 

 

BIÊN HÒA

03.02   03.05

 

17.54   17.57

14.28

14.31

02.22   02.25

 

 

SÀI GÒN

03.45

04.30

18.37

15.11

03.05