Bảng giờ tàu Thống Nhất tại ga Biên Hòa

đăng 10:13, 21 thg 1, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 10:14, 21 thg 1, 2014 ]

Bảng giờ tàu Thống Nhất tại ga Biên Hòa

+ Tàu SE2 xuất phát tại Sài Gòn lúc 19h00 - Biên Hòa lúc 19h39 đến Hà Nội lúc 3h51;

+ Tàu SE1 xuất phát tại Hà Nội lúc 19h00 đến Biên Hòa lúc 3h02 - Sài Gòn lúc 3h45;


+ Tàu SE4 xuất phát tại Sài Gòn lúc 23h00 đến Hà Nội lúc 4h30;

+ Tàu SE3 xuất phát tại Hà Nội lúc 23h00 đến Sài Gòn lúc 4h30;


+ Tàu SE8 xuất phát tại Sài Gòn lúc 6h25 - Biên Hòa lúc 7h04 đến Hà Nội lúc 3h51;

+ Tàu SE7 xuất phát tại Hà Nội lúc 6h15 đến Biên Hòa lúc 14h28 - Sài Gòn lúc 15h11;


+ Tàu SE6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 9h00 - Biên Hòa lúc 9h39 đến Hà Nội lúc 19h26;

+ Tàu SE5 xuất phát tại Hà Nội lúc 9h00 đến Biên Hòa lúc 17h54 - Sài Gòn lúc 18h37;


+ Tàu TN2 xuất phát tại Sài Gòn lúc 13h15 - Biên Hòa lúc 13h54 đến Hà Nội lúc 3h01;

+ Tàu TN1 xuất phát tại Hà Nội lúc 13h15 đến Biên Hòa lúc 2h22 - Sài Gòn lúc 3h05;


+ Tàu SE22 xuất phát tại Sài Gòn lúc 12h20 - Biên Hòa lúc 12h59 đến Huế lúc 10h26;

+ Tàu SE21 xuất phát tại Huế lúc 6h40 đến Biên Hòa lúc 4h24 - Sài Gòn lúc 5h08.

Một số đoàn tàu sẽ được điều chỉnh lịch chạy sớm hơn so với hiện nay. Vì vậy, lịch giờ tàu chạy tại ga Biên Hòa cũng thay đổi. Cụ thể, tàu SE6 sẽ đến ga Biên Hòa vào lúc 9 giờ 39 (hiện là 16 giờ 27); tàu SE22 đến lúc 12 giờ 59 (hiện là 13 giờ 54); tàu TN2 đến lúc 13 giờ 57 (hiện là 10 giờ 30)