Bảng giờ tàu tuyến Hà Nội -Lào Cai

đăng 09:17, 22 thg 2, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 06:23, 20 thg 11, 2014 ]
Bảng giờ tàu chạy tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai
                                                                 ( Theo công điện số 1488/ CĐ-KHN ngày 18/12/2013 )

Lý trình

Tên ga

SP1

SP3

SP5

SP7

LC1

LC3

YB1

0+00

Hà Nội

21:10

21:50

19:40

20:25

22:00

6:10

12:55

155+350

Yên Bái

1:05

2:00

23:35

0:20

2:45

10:40

18:00

237+000

Bảo Hà

3:30

4:30

2:10

2:55

5:30

13:45

 

261+650

Phố Lu

4:20

5:15

3:00

3:40

6:20

14:35

 

293+586

Lào Cai

5:30

6:25

4:10

4:50

7:35

15:55

 

Bảng giờ tàu chạy tuyến vé tàu Lào Cai Hà Nội 

Lý trình

Tên ga

SP2

SP4

SP6

SP8

LC2

LC4

YB2

293+586

Lào Cai

19:35

20:20

20:55

18:50

18:00

9:50

6:45

261+650

Phố Lu

20:35

21:20

21:55

19:50

19:00

11:00

12:05

237+000

Bảo Hà

21:20

22:05

22:40

20:36

19:50

11:50

 

155+350

Yên Bái

23:35

0:25

1:10

22:50

22:25

14:45

 

0+000

Hà Nội

4:10

4:10

6:57

3:52

3:30

20:15

 

Tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai: Tàu YB1/YB2 (Hà Nội – Yên Bái – Hà Nội) hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên, riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.
Hành khách đi tàu Hà Nội Lào Cai Hà Nội muốn biết về thông tin giờ tàu chạy cũng như giá vé tàu Hà Nội Lào Cai.

Liên hệ: Công ty du lịch đường sắt Hà Nội – Phòng vé HARA TOUR  

Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội                            

Điện thoại : (04) 3877.0298  -  (04) 3942.5965

Fax: (04) 3877.0298 Hotline : 0978.198.489

E-mail: hanoirailways@gmail.com

Website: www.duongsathanoi.com