Đặt mua vé qua điện thoại

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa của hành khách. Công ty du lịch đường sắt Hà Nội tổ chức bán vé qua điện thoại đưa vé đến tận nơi phục vụ hành khách đưa vé trong phạm vi 7Km (tính từ ga Hà Nội đến địa chỉ đưa vé)

           Hành khách có nhu cầu đưa vé đến nơi với cự ly > 7 Km thu phí dịch vụ theo các mức sau:

           + Từ trên 7 Km đến 9 Km: 25.000 đồng/ 1 đơn đưa vé.

           + Từ trên 9 Km đến 15Km: Mỗi Km thu thêm 8.000đồng/1đơn đưa vé:

           + Từ trên 15Km trở lên: Tạm thời chưa phục vụ hành khách.

           + Trường hợp hành khách mua vé với số lượng từ 20 vé trở lên mua vé theo hình thức vé tập thể.

           Ga Hà Nội chỉ đưa vé đến tận nơi đối với hành khách có số điện thoại cố định và địa chỉ cụ thể. Không phục vụ hành khách có nhu cầu mua vé đi ngay trong ngày.

Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền dịch vụ.

Giao vé tận nhà chỉ với phí dịch vụ 40k/vé