Tàu Hà Nội Lào Cai

Tàu chậm LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 11:35, 1 thg 1, 2014 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 11:35, 1 thg 1, 2014 ]

Tàu chậm LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai. Tàu chậm LC3 là mác tàu chậm dừng đỗ hầu hết ở các ga trên tuyến Hà Nội Lào Cai.
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Tiên Kiên, Phú Thọ, Vú ẻn, Ấm Thượng, Yên Bái,Cổ Phúc, Ngòi Hóp, Mậu A, Mậu Đông, Trái Hút, Lâm Giang, Lang Khay, Lang Thíp, Bảo Hà, Thái Văn, Cầu Nhò, Phú Lu,Lang, Thái Lim, Làng Giàng, Lào Cai.
Bảng giờ tàu LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai
TÊN GA \ MÁC TÀU LC3
HÀ NỘI 6.10
LONG BIÊN  
GIA LÂM 6.25
YÊN VIÊN 6.39
ĐÔNG ANH 7.05
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN 7.30
VĨNH YÊN 7.52
VIỆT TRÌ 8.19
TIÊN KIÊN 8.52
PHÚ THỌ 9.09
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn 9.39
ẤM THƯỢNG 10.02
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 10.41
CỔ PHÚC 11.13
NGÒI HÓP 11.37
MẬU A 11.56
MẬU ĐÔNG 12.16
TRÁI HÚT 12.32
LÂM GIANG 12.52
LANG KHAY 13.18
LANG THÍP 13.38
BẢO HÀ 13.58
THÁI VĂN 14.23
CẦU NHÒ 14.40
PHỐ LU 14.58
LẠNG 15.26
THÁI NIÊNG 15.47
LÀNG GIÀNG 16.03
LÀO CAI 16.35
Bảng giá vé tàu LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai

Loại chỗ

Ký hiệu

Loại chỗ

Ký hiệu

Ghế ngồi cứng không điều hòa

NC

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT1

Ghế ngồi cứng điều hoà

NCL

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT2

Ghế ngồi mềm không điều hòa

NM

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnLT3

Ghế ngồi mềm có điều hòa

NML

Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT1

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnT1

Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnT2

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnT2

Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT1

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnT3

Giường mềm điều hoà tầng 2

AnLT2


Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền dịch vụ.

Giao vé tận nhà chỉ với phí dịch vụ 40k/vé

Tàu chậm LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 11:24, 1 thg 1, 2014 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 11:25, 1 thg 1, 2014 ]

Tàu chậm LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai. Tàu chậm LC1 là mác tàu chậm dừng đỗ hầu hết ở các ga trên tuyến Hà Nội Lào Cai
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Tiên Kiên, Phú Thọ, Yên Bái, Mậu A, Trái Hút, Lang Khay,Bảo Hà, Phú Lu, Lào Cai
Bảng giờ tàu LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai
TÊN GA \ MÁC TÀU LC1
HÀ NỘI 22.00
LONG BIÊN  
GIA LÂM 22.15
YÊN VIÊN 22.29
ĐÔNG ANH 22.55
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN 23.20
VĨNH YÊN 23.42
VIỆT TRÌ 0.09
TIÊN KIÊN 0.42
PHÚ THỌ 0.59
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 2.38
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A 3.42
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT 4.13
LÂM GIANG  
LANG KHAY 4.46
LANG THÍP  
BẢO HÀ 5.21
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 6.08
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 7.25

Bảng giá vé tàu LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai


Loại chỗ

Ký hiệu

Loại chỗ

Ký hiệu

Ghế ngồi cứng không điều hòa

NC

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT1

Ghế ngồi cứng điều hoà

NCL

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT2

Ghế ngồi mềm không điều hòa

NM

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnLT3

Ghế ngồi mềm có điều hòa

NML

Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT1

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnT1

Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnT2

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnT2

Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT1

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnT3

Giường mềm điều hoà tầng 2

AnLT2


Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền dịch vụ.

Giao vé tận nhà chỉ với phí dịch vụ 40k/vé


Tàu nhanh SP7 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 07:45, 22 thg 12, 2013 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 21:33, 21 thg 10, 2015 ]

Tàu nhanh SP7 là tàu chạy nhanh tuyến Hà Nội Lào Cai , chạy hàng ngày ít dừng đỗ trên tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai.

Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Gia Lâm, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai
                                           Bảng giờ tàu tàu SP7 tuyến Hà Nội Lào Cai
TÊN GA \ MÁC TÀUSP7
HÀ NỘI20.25
LONG BIÊN 
GIA LÂM20.40
YÊN VIÊN 
ĐÔNG ANH 
THẠCH LỖI 
PHÚC YÊN 
VĨNH YÊN 
VIỆT TRÌ22.13
TIÊN KIÊN 
PHÚ THỌ 
CHÍ CHỦ 
VÚ Ẻn 
ẤM THƯỢNG 
ĐOAN THƯỢNG 
VĂN PHÚ 
YÊN BÁI0.22
CỔ PHÚC 
NGÒI HÓP 
MẬU A 
MẬU ĐÔNG 
TRÁI HÚT 
LÂM GIANG 
LANG KHAY 
LANG THÍP 
BẢO HÀ2.55
THÁI VĂN 
CẦU NHÒ 
PHỐ LU3.41
LẠNG 
THÁI NIÊNG 
LÀNG GIÀNG 
LÀO CAI4.55

Loại chỗ

Ký hiệu

Loại chỗ

Ký hiệu

Ghế ngồi cứng không điều hòa

NC

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT1

Ghế ngồi cứng điều hoà

NCL

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT2

Ghế ngồi mềm không điều hòa

NM

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnLT3

Ghế ngồi mềm có điều hòa

NML

Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT1

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnT1

Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnT2

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnT2

Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT1

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnT3

Giường mềm điều hoà tầng 2

AnLT2


Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền dịch vụ.

Tàu nhanh SP3 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 10:07, 18 thg 12, 2013 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 10:09, 18 thg 12, 2013 ]

Tàu nhanh SP3 là tàu tốc hành chạy tuyến Hà Nội Lào Cai . Tàu SP3 khởi hành "Cung giờ vàng " từ Hà Nội lúc 21h50. Tàu SP3 với các vé tàu Sapa sang trọng như : Tàu Victoria Express, Tàu Sapaly Exppress, Tàu Orient Express, Tàu Hara Express
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Yên Bái,Bảo Hà Phố Lu, Lào Cai

Bảng giờ tàu tàu SP3 tuyến Hà Nội Lào Cai

TÊN GA \ MÁC TÀU SP3
HÀ NỘI 21.50
LONG BIÊN  
GIA LÂM  
YÊN VIÊN  
ĐÔNG ANH  
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN  
VĨNH YÊN  
VIỆT TRÌ  
TIÊN KIÊN  
PHÚ THỌ  
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 1.52
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A  
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT  
LÂM GIANG  
LANG KHAY  
LANG THÍP  
BẢO HÀ 4.16
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 5.02
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 6.15

Bảng giá vé tàu SP3 tuyến Hà Nội Lào Cai

Giải thích các ký hiệu:

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2

GP: ghế phụ

Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền dịch vụ.

Giao vé tận nhà chỉ với phí dịch vụ 40k/vé

Một số toa tàu du lịch hạng phổ thông tàu SP3 như : Vé tàu Đông Á Express, Vé tàu Vn Express, Vé tàu Đông Việt Express, Vé tàu Green Express. 

Tàu nhanh SP1 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 09:45, 18 thg 12, 2013 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 21:31, 21 thg 10, 2015 ]

Tàu nhanh SP1 là tàu tốc hành nhanh nhất chạy tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai. Khởi hành hàng ngày lúc 21h40 tại Ga Hà Nội.Tàu nhanh SP1 với các đoàn tàu kiểu mẫu của đường sắt Việt Nam như: Tàu Green Express, Tàu Pumpkin Express, Tàu Friendly Expresss, Tàu Orient Express,Tàu TSC Express,Tàu Ratraco Express, Tàu Fansipan Express
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Yên Bái, Phố Lu, Lào Cai

Bảng giờ tàu chạy tàu SP1 tuyến Hà Nội Lào Cai

TÊN GA \ MÁC TÀU SP1
HÀ NỘI 21.40
LONG BIÊN  
GIA LÂM  
YÊN VIÊN  
ĐÔNG ANH  
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN  
VĨNH YÊN  
VIỆT TRÌ  
TIÊN KIÊN  
PHÚ THỌ  
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 1.00
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A  
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT  
LÂM GIANG  
LANG KHAY  
LANG THÍP  
BẢO HÀ  
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 4.20
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 5.3

Bảng giá vé tàu SP1 tuyến Hà Nội Lào Cai

Giải thích các ký hiệu:

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2

GP: ghế phụ

Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền phí dịch vụ.

Một số tàu du lịch sapa mác tàu SP1 như: Vé tàu Pumpkin Express, Vé tàu Friendly Expresss, Vé tàu Orient  Express,Vé tàu TSC Express ,Vé tàu Tulico Express ,Vé tàu Ratraco Express,Vé tàu Fansipan Express. 

Hành khách đi tàu tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai có thể liên hệ với đại lý vé tàu qua E-mail : Hanoirailways@gmail.com để được nhân viên đại lý vé tàu tư vấn miễn phí !

1-5 of 5