Tàu chậm LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 11:35, 1 thg 1, 2014 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 11:35, 1 thg 1, 2014 ]
Tàu chậm LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai. Tàu chậm LC3 là mác tàu chậm dừng đỗ hầu hết ở các ga trên tuyến Hà Nội Lào Cai.
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Tiên Kiên, Phú Thọ, Vú ẻn, Ấm Thượng, Yên Bái,Cổ Phúc, Ngòi Hóp, Mậu A, Mậu Đông, Trái Hút, Lâm Giang, Lang Khay, Lang Thíp, Bảo Hà, Thái Văn, Cầu Nhò, Phú Lu,Lang, Thái Lim, Làng Giàng, Lào Cai.
Bảng giờ tàu LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai
TÊN GA \ MÁC TÀU LC3
HÀ NỘI 6.10
LONG BIÊN  
GIA LÂM 6.25
YÊN VIÊN 6.39
ĐÔNG ANH 7.05
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN 7.30
VĨNH YÊN 7.52
VIỆT TRÌ 8.19
TIÊN KIÊN 8.52
PHÚ THỌ 9.09
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn 9.39
ẤM THƯỢNG 10.02
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 10.41
CỔ PHÚC 11.13
NGÒI HÓP 11.37
MẬU A 11.56
MẬU ĐÔNG 12.16
TRÁI HÚT 12.32
LÂM GIANG 12.52
LANG KHAY 13.18
LANG THÍP 13.38
BẢO HÀ 13.58
THÁI VĂN 14.23
CẦU NHÒ 14.40
PHỐ LU 14.58
LẠNG 15.26
THÁI NIÊNG 15.47
LÀNG GIÀNG 16.03
LÀO CAI 16.35
Bảng giá vé tàu LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai

Loại chỗ

Ký hiệu

Loại chỗ

Ký hiệu

Ghế ngồi cứng không điều hòa

NC

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT1

Ghế ngồi cứng điều hoà

NCL

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT2

Ghế ngồi mềm không điều hòa

NM

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnLT3

Ghế ngồi mềm có điều hòa

NML

Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT1

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnT1

Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnT2

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnT2

Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT1

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnT3

Giường mềm điều hoà tầng 2

AnLT2


Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền dịch vụ.

Giao vé tận nhà chỉ với phí dịch vụ 40k/vé