Thông tin‎ > ‎

Kế hoạch chạy tàu Dịp 30/04 và mùng 01/05

đăng 20:00, 10 thg 4, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:02, 10 thg 4, 2014 ]
1- Kế hoạch tàu đi:
a- Tuyến Hà Nội - Đồng Hới – Huế - Đà Nẵng – Sài Gòn:
* Ngày 29/4:
+ Lập tàu SE23 xuất phát Hà Nội lúc 20h05 đến Huế lúc 9h49. Tàu SE23 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới, Đông Hà, Huế.
+ Lập tàu QB1 xuất phát Hà Nội lúc 20h35 đến Đồng Hới lúc 8h10. Tàu QB1 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới.
b- Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa - Vinh:
+ Ngày 28, 29, 30/4, 03/5:
- Lập thêm tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 22h00 đến Vinh lúc 5h35. Giá vé NA3 như giá vé NA1. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Chợ Sy, Vinh.
+ Ngày 29/4:
- Lập thêm tàu NA7 xuất phát Hà Nội lúc 22h30 đến Vinh lúc 6h10. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Vinh.
- Lập thêm tàu NA9 xuất phát Hà Nội lúc 23h20 đến Vinh lúc 6h35. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh.
c- Tuyến Hà Nội – Lào Cai:
* Ngày 28, 29, 30/4:
- Lập thêm tàu SP5 xuất phát Hà Nội lúc 19h40 đến Lào Cai lúc 4h07.
* Ngày 29, 30/4:
- Lập thêm tàu SP9 xuất phát Hà Nội lúc 22h35 đến Lào Cai lúc 8h05.
d- Một số quy định khác:
- Ngừng chạy tàu NA1 ngày 03/5/2014, ngừng chạy tàu NA2 ngày 29/4/2014.
- Trong các ngày từ 30/4 đến 04/5/2014 tàu LP5/6 được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.
2- Kế hoạch chạy thêm tàu chiều về:
a- Tuyến Sài Gòn Hà Nội - Đà Nẵng - Huế - Đồng Hới:
+ Ngày 03/5: Lập tàu SE24 xuất phát Huế lúc 14h00 đến Hà Nội lúc 5h30. Tàu SE24 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới, Đông Hà, Huế.
+ Ngày 03/5: Lập tàu QB2 xuất phát Đồng Hới lúc 18h30 đến Hà Nội lúc 7h45. Tàu QB2 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới.
b- Tuyến Vinh – Thanh Hóa – Hà Nội:
- Ngày 02, 03, 04/5/2014 lập thêm tàu NA4 xuất phát tại Vinh lúc 21h10 đến Hà Nội lúc 4h48.
- Ngày 03/5 lập thêm tàu NA8 xuất phát tại Vinh lúc 22h40 đến Hà Nội lúc 6h10.
- Ngày 04/5 lập thêm tàu NA8 xuất phát tại Vinh lúc 22h24 đến Hà Nội lúc 5h30.
- Ngày 29, 30/4, 03, 04/5 lập thêm tàu NA12 xuất phát tại Vinh lúc 12h40 đến Hà Nội lúc 20h01.
c- Tuyến Hà Nội – Lào Cai:
- Ngày 01/5 lập thêm tàu SP6 xuất phát Lào Cai lúc 20h55 đến Hà Nội lúc 6h57.
- Ngày 02, 03, 04/5/2014 lập thêm tàu SP10 xuất phát Lào Cai lúc 21h30 đến Long Biên lúc 7h25.
- Ngày 29/4/2014 lập thêm tàu LC10 xuất phát Lào Cai lúc 6h30 đến Gia Lâm lúc 15h23.
- Ngày 30/4/2014 lập thêm tàu LC10 xuất phát Lào Cai lúc 6h30 đến Hà Nội lúc 16h09.
III- MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ, TRẢ VÉ:
1- Tàu Thống Nhất:
+ Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ ngày 25/4/2014 đến 04/5/2014.
2- Tàu Địa Phương:
+ Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các toa giường nằm điều hòa không khí của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu lập thêm tuyến Lào Cai chạy từ 0 giờ ngày25/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014.
+ Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với tàu SE19/20, SE23/24, QB1/2, NA1/2 và các tàu NA lập thêm chạy trong thời gian từ ngày 25/4/2014 đến 04/5/2014