Thông tin‎ > ‎

Lập thêm tàu dịp Tết Dương Lịch 2015

đăng 07:04, 22 thg 1, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 07:05, 22 thg 1, 2015 ]
1. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2015, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại như sau:

* Ngày 31/12/2014 chạy thêm các tàu:
SN4 xuất phát Sài Gòn lúc 21h00 đến Nha Trang lúc 07h24.
SN6 xuất phát Sài Gòn lúc 21h35 đến Nha Trang lúc 08h12.
SQN4 xuất phát Sài Gòn lúc 18h00 đến Quy Nhơn lúc 08h00.

 * Ngày 01, 02 và 04/01/2015 chạy thêm tàu:
SPT4 xuất phát Sài Gòn lúc 07h30 đến Phan Thiết lúc 11h10.

 * Ngày 03/01/2015 chạy thêm các tàu:
SN3 xuất phát Nha Trang lúc 20h00 đến Sài Gòn lúc 06h34.
SN5 xuất phát Nha Trang lúc 18h20 đến Sài Gòn lúc 04h03.
SQN3 xuất phát Quy Nhơn lúc 17h20 đến Sài Gòn lúc 08h22.

 * Ngày 01, 03 và 04/01/2015 chạy thêm tàu:
SPT3 xuất phát Phan Thiết lúc 13h50 đến Sài Gòn lúc 18h04.
 * Ngày 04/01/2015 chạy thêm tàu:
SN3 xuất phát Nha Trang lúc 20h00 đến Sài Gòn lúc 06h34.

2. Để thu hút hành khách đi tàu, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty VTHKĐS Sài Gòn điều chỉnh giảm 10% giá vé tất cả các loại chỗ của tàu khách Thống nhất và Khu đoạn kể từ 0 giờ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 01/02/2015.  Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách. Những vé bán trước thời điểm triển khai quy định này không trả tiền chênh lệch (nếu có).

3. Kể từ ngày 05/12/2014, tất cả hành khách mua vé đi tàu từ ngày 01/01/2015 trở đi đều phải ghi tên và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh (được pháp luật công nhận) trên vé.