Thông tin‎ > ‎

Qui định về việc khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé tàu hỏa kể từ ngày 1/1/2015

đăng 06:56, 22 thg 1, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 06:59, 22 thg 1, 2015 ]

Tổng  công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty VTHK ĐS Sài Gòn vừa ra qui định về việc khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé tàu kể từ 0 giờ ngày 1/1/2015, cụ thể như sau:

1. Quy định đổi vé với mức thu phí 10.000 đồng/vé (đã có thuế VAT) và trả lại hoặc thu thêm tiền vé chênh lệch so với vé đã mua, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian đổi vé:

            * Vé cá nhân:

            + Đối với tàu Thống Nhất: trước giờ tàu chạy tối thiểu là 04 giờ

            + Đối với tàu khu đoạn: trước giờ tàu chạy tối thiểu là 02 giờ.

             * Vé tập thể:

Đổi toàn bộ tập thể trước giờ tàu chạy tối thiểu là 24 giờ.

- Có cùng ga đi, ga đến.

- Đổi vé 1 lần duy nhất.

- Ngành Đường sắt bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách.

- Vé đổi phải có ít nhất một trong các thông tin thay đổi so với vé đã mua như: thay đổi ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc loại toa xe.

- Không được đổi vé trong trường hợp thay đổi tên hoặc số giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận so với vé đã mua (nếu vé đã mua có ghi tên và số giấy tờ tùy thân).

- Các nhân viên bán vé khi đổi vé cho hành khách viết thêm thông tin “Vé đã đổi” bằng bút không tẩy xóa được vào sau tấm vé đã đổi của hành khách và đóng dấu tên ga bán vé.

 

Mua-ve-tai-gaSG

 

2. Các quy định về việc đổi vé, trả vé (trừ trường hợp đã áp dụng tại mục 1 trên):

2.1. Hành khách mua vé cá nhân được áp dụng mức khấu trừ là 5% của giá vé ghi trên vé, trường hợp vé có in tên và số giấy tờ tùy thân thì vé trả và vé đổi của hành khách phải có các thông tin trùng khớp với tên và số giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận, nếu vé không quy định thông tin cá nhân thì cũng được áp dụng mức khấu trừ 5%.

2.2. Việc đổi vé, trả vé khác (áp dụng với vé cá nhân, tập thể hoặc tập thể có chỗ ổn định lâu dài theo hợp đồng vận chuyển hành khách tập thể) mức khấu trừ 10% của giá vé ghi trên vé.

Riêng hành khách đi tàu trong thời gian từ 0h00 ngày 12/2/2015 đến hết ngày 17/2/2015 đối với tàu số chẵn và trong thời gian từ 0h00 ngày 22/2/2015 đến hết  ngày 28/2/2015 đối với tàu số lẻ mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé như sau:

+ Vé trả lại: mức khấu trừ là 30% tiền vé. 

        + Đổi vé (trong trường hợp ngành Đường sắt bố trí được chỗ): Trưởng ga quy định mức khấu trừ.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, hủy bỏ các nội dung trái với văn bản này.