Thông báo công tác tổ chức bán vé và quy định phục vụ hành khách dịp lễ 30/4 - 01/5/2014

đăng 08:58, 23 thg 4, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 09:03, 23 thg 4, 2014 ]

KẾ HOẠCH CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

Dịp Lễ 30/4 - 01/5/2014

 

I- CÁC TÀU CHẠY HÀNG NGÀY:

Mác tàu

Ga đi

Giờ đi

Ga đến

Giờ đến

1- Tuyến Hà Nội – Sài Gòn:

SE1

Hà Nội

19.00

S.Gòn

3.45

SE3

"

23.00

"

4.30

SE5

"

9.00

"

18.37

 SE7

"

6.15

"

15.11

TN1

"

13.15

"

3.05

2- Tuyến Hà Nội – Huế - Đà Nẵng:

SE19

Hà Nội

19.35

Đà Nẵng

12.10

3- Tuyến Hà Nội – Lào Cai:

SP1

Hà Nội

21.10

L.Cai

5.30

SP3

"

21.50

"

6.25

SP7

"

20.25

"

4.50

LC1

"

22.00

"

7.33

LC3

"

6.10

"

15.56

YB1

"

12.55

Yên Bái

18.00

4- Tuyến Hà Nội – Vinh:

NA1

Hà Nội

21h30

Vinh

4.40

5- Tuyến Hà Nội – Hải Phòng:

HP1

Hà Nội

6.00

Hải Phòng

8.15

LP3

Long Biên

9.20

"

12.00

LP5

Hà Nội

15.20

"

18.00

LP7

18.00

"

20.47

6- Tuyến Hà Nội – Quán Triều:

QT91

Long Biên

14.35

Quán Triều

17.20

II- KẾ HOẠCH CHẠY THÊM TÀU DỊP LỄ 30/4 - 01/5/2014

 

1- Kế hoạch tàu đi:

a- Tuyến Hà Nội - Đồng Hới – Huế - Đà Nẵng – Sài Gòn:

Ngày 29/4:

Lập tàu SE23 xuất phát Hà Nội lúc 20h05 đến Huế lúc 9h49. Tàu SE23 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới, Đông Hà, Huế.

+ Lập tàu QB1 xuất phát Hà Nội lúc 20h35 đến Đồng Hới lúc 8h10. Tàu QB1 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới.

b- Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa - Vinh:

Ngày 28, 29, 30/4, 03/5:

- Lập thêm tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 22h00 đến Vinh lúc 5h35. Giá vé NA3 như giá vé NA1. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Chợ Sy, Vinh.

Ngày 29/4:

- Lập thêm tàu NA7 xuất phát Hà Nội lúc 22h30 đến Vinh lúc 6h10. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Vinh.

- Lập thêm tàu NA9 xuất phát Hà Nội lúc 23h20 đến Vinh lúc 6h35. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh.

- Lập thêm tàu NA11 xuất phát Hà Nội lúc 23h40 đến Vinh lúc 7h00. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh.

c- Tuyến Hà Nội – Lào Cai:

Ngày 28, 29, 30/4:

- Lập thêm tàu SP5 xuất phát Hà Nội lúc 19h40 đến Lào Cai lúc 4h07.

Ngày 29, 30/4:

- Lập thêm tàu SP9 xuất phát Hà Nội lúc 22h35 đến Lào Cai lúc 8h05.

Ngày 29/4:

- Lập thêm tàu LC5 xuất phát Hà Nội lúc 23h00 đến Lào Cai lúc 9h14. Giá vé LC5 như giá vé LC1.

Ngày 29/4:

- Lập thêm tàu LC7 xuất phát Hà Nội lúc 23h30 đến Lào Cai lúc 9h40. Giá vé LC7 như giá vé LC1.

d- Một số quy định khác:

- Ngừng chạy tàu NA1 ngày 03/5/2014, ngừng chạy tàu NA2 ngày 29/4/2014.

- Trong các ngày từ 30/4 đến 04/5/2014 tàu LP5/6 được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.

 

2- Kế hoạch chạy thêm tàu chiều về:

a- Tuyến Sài Gòn Hà Nội -  Đà Nẵng - Huế - Đồng Hới:

Ngày 03/5: Lập tàu SE24 xuất phát Huế lúc 14h00 đến Hà Nội lúc 5h30. Tàu SE24 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới, Đông Hà, Huế.

Ngày 03/5: Lập tàu QB2 xuất phát Đồng Hới lúc 18h30 đến Hà Nội lúc 7h45. Tàu QB2 đỗ nhận trả khách các ga Hà Nội, Đồng Hới.

b- Tuyến Vinh – Thanh Hóa – Hà Nội:

- Ngày 02, 03, 04/5/2014 lập thêm tàu NA4 xuất phát tại Vinh lúc 21h10 đến Hà Nội lúc 4h48.

- Ngày 03/5 lập thêm tàu NA8 xuất phát tại Vinh lúc 22h40 đến Hà Nội lúc 6h10.

- Ngày 04/5 lập thêm tàu NA8 xuất phát tại Vinh lúc 22h24 đến Hà Nội lúc 5h30.

- Ngày 29, 30/4, 03, 04/5 lập thêm tàu NA12 xuất phát tại Vinh lúc 12h40 đến Hà Nội lúc 20h01.

c- Tuyến Hà Nội – Lào Cai:

- Ngày 01/5 lập thêm tàu SP6 xuất phát Lào Cai lúc 20h55 đến Hà Nội lúc 6h57.

- Ngày 02, 03, 04/5/2014 lập thêm tàu SP10 xuất phát Lào Cai lúc 21h30 đến Long Biên lúc 7h25.

- Ngày 29/4/2014 lập thêm tàu LC10 xuất phát Lào Cai lúc 6h30 đến Gia Lâm lúc 15h23.

- Ngày 30/4/2014 lập thêm tàu LC10 xuất phát Lào Cai lúc 6h30 đến Hà Nội lúc 16h09.

III- MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ, TRẢ VÉ:

1- Tàu Thống Nhất:

+ Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ ngày 25/4/2014 đến04/5/2014.

+ Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu đối với các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ ngày 25/4/2014 đến 04/5/2014.

2- Tàu Địa Phương:

+ Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các toa giường nằm điều hòa không khí của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu lập thêm tuyến Lào Cai chạy từ 0 giờ ngày 25/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014.

+ Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với tàu SE19/20, SE23/24, QB1/2, NA1/2 và các tàu NA lập thêm chạy trong thời gian từ ngày 25/4/2014 đến 04/5/2014.

+ Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu đối với tất cả các tàu Địa phương chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 25/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014.

+ Mức khấu trừ bằng 20% số tiền ghi trên tấm vé khi trả lại vé, đổi vé cước xe máy vận chuyển nguyên chiếc trên các đoàn tàu Địa phương (trừ tàu SE19/20) chạy từ 0 giờ ngày 25/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014.

Để biết thêm thông tin mời quý khách liên hệ qua số điện thoại chỉ dẫn 04.38770.298 hoặc hotline: 0978.198.489