Kế hoạch chạy tàu địa phương tàu Thống Nhất Tết Ất Mùi 2015

đăng 18:01, 21 thg 12, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 18:12, 21 thg 12, 2014 ]
Kế hoạch chạy tàu địa phương

1. Tuyến phía Nam

- Tạm ngừng chạy tàu SE19 từ ngày 06/02/2015 (Tức ngày 18 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), ngừng chạy tàu SE20 từ 07/02/2015, hành khách đi bằng tàu Thống Nhất.

- Tạm ngừng chạy tàu NA1 từ ngày 09/02/2015 (Tức ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), ngừng chạy tàu NA2 từ 10/02/2015, hành khách đi bằng tàu Thống Nhất.

2. Tuyến Hà Nội - Lào Cai

- Chạy thường xuyên các đôi tàu LC3/4, YB1/2 trong dịp Tết. Riêng tàu LC1/2, SP1/2, SP3/4, SP7/8 có kế hoạch sau.

3. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng

- Chạy hàng ngày các tàu HP1/2, LP3/2, LP5/6, LP7/8. Riêng ngày 30 và 01 Tết chạy theo kế hoạch dưới đây.

4. Tuyến Hà Nội - Quán Triều:

- Tàu QT91/92 chạy thường xuyên cả trong những ngày nghỉ Tết.

5. Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng

- Tàu ĐĐ3/4 chạy hàng ngày từ Gia Lâm đến Đồng Đăng và ngược lại.