Kế hoạch chạy tàu Tết Ất Mùi 2015

đăng 05:57, 13 thg 10, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 07:44, 23 thg 10, 2014 ]

Kế hoạch chạy tàu Tết Ất Mùi 2015- Để phục vụ nhân dân đi lại trên tuyến Đường sắt Thống Nhất trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 được thuận lợi, Tổng Công ty Đường sắt Bắc Nam ban hành Kế hoạch chạy tàu Tết - 2015 như sau

1. Số đôi tàu thường xuyên và tăng cường trong dịp Tết.

     1.1. Số đôi tàu khách Thống nhất chạy thường xuyên .        

    - 04 đôi tàu khách nhanh mang số hiệu: SE1/SE2, SE3/SE4; SE5/SE6; SE7/SE8.

          - 01 đôi tàu khách thường mang số hiệu: TN17/18.

          1.2. Số đôi tàu chạy tăng cường:

          - Trước Tết chạy tàu SE9/SE10 chạy giữa Hà Nội - Nha Trang và ngược lại. Sau Tết tàu SE9/SE10 chạy giữa Sài Gòn - Đồng Hới và ngược lại.

          - Tầu SE17/SE18 chạy giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại.

          - Tàu SE13/SE14 chạy giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại.

          - Tàu SE11/SE12, SE15/SE16 chạy giữa Vinh - Sài Gòn và ngược lại.

          - Tàu TN21/TN22 chạy Thanh Hóa - Sài Gòn và ngược lại.

 

2. Lịch chạy tàu Tết Ất Mùi: từ ngày 5/2/2015 đến hết ngày 7/3/2015 chia làm 3 giai đoạn (trước Tết, ngày nghỉ Tết, sau Tết):

         2.1. Chạy hàng ngày: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8.

          2.2. Trước Tết: Từ ngày 8/2/2015 đến ngày 16/2/2015

          - Tàu SE13/SE14 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn kể từ ngày 8/2/2015 đến hết ngày 5/3/2015.

          - Tàu TN17 chạy Hà Nội đến hết ngày 18/2/2015 (Riêng ngày 15, 17/2/2015 không có tàu TN17. Tàu TN18 chạy Sài Gòn đến hết ngày 16/2/2015.

          - Tàu TN3 chạy Hà Nội từ ngày 5/2/2015 đến hết ngày 16/2/2015. Tàu TN3 xuất phát Hà Nội ngày 14/2/2015 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN4 chạy Sài Gòn từ ngày 5/2/2015 đến hết ngày 15/2/2015.

          - Tàu TN5 chạy Hà Nội từ ngày 5/2/2015 đến hết ngày 18/2/2015. Riêng các ngày 6/2/2015 và ngày 17/2/2015 tại ga Hà Nội không chạy tàu TN5. Tàu TN5 xuất phát Hà Nội ngày 15/2/2015 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN6 chạy Sài gòn từ ngày 6/2/2015 đến hết ngày 16/2/2015.

          - Tàu TN7/TN8 chạy Hà Nội, Sài Gòn từ ngày 9/2/2015 đến hết ngày 16/2/2015.

          - Tàu SE9/SE10 (Hà Nội - Nha Trang): Tàu SE9 xuất phát Hà Nội các ngày 6, 7/2/2015 đến ga Sài Gòn là ga cuối cùng. Tàu SE10 các ngày 8, 9/2/2015 chạy từ Sài Gòn - Hà Nội. Kể từ ngày 9/2/2015 đến hết ngày 15/2/2015, tàu SE9 xuất phát Hà Nội - Nha Trang và ngược lại. Ngày 8/2/2015 không có tàu SE9. Tàu SE10 xuất phát Nha Trang từ ngày 11/2/2015 đến hết ngày 17/2/2015.

          - Tàu SE17 xuất phát Hà Nội từ ngày 9/2/2015 đến hết ngày 16/2/2015. Tầu SE18 xuất phát Sài Gòn từ ngày 9/2/2015 đến hết ngày 16/2/2015.

          - Tàu SE15/SE16 (Vinh - Sài Gòn): Tàu SE15 chạy ga Vinh từ ngày 7/2/2015 đến hết ngày 17/2/2015 (Riêng ngày 15/2/2015 tại ga Vinh không có tàu SE15). Tàu SE16 xuất phát ga Sài Gòn từ ngày 8/2/2015 đến hết ngày 16/2/2015.

          - Tàu SE11/SE12 (Vinh - Sài Gòn): Tàu SE11 chạy ga Vinh từ ngày 7/2/2015 đến hết ngày 17/2/2015 (Riêng ngày 16/2/2015 tại ga Vinh không có tàu SE11. Tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn từ ngày 7/2/2015 đến hết ngày 16/2/2015.

          2.3. Sau Tết: Từ ngày 25/2/2015 đến ngày 8/3/2015.

          - Tàu TN17/TN18 chạy lại từ ngày 22/2/2015 cho đến khi khôi phục tàu TN1/TN2.

          - Tàu TN3/TN4 chạy lại từ ngày 22/2/2015 đến hết ngày 5/3/2015.

          - Tàu TN5/TN6 chạy lại từ ngày 23/2/2015 đến hết ngày 6/3/2015.

          - Tàu TN7/TN8 chạy lại từ ngày 23/2/2015 đến hết ngày 6/3/2015.

          - Tàu SE11/SE12 (Vinh - Sài Gòn): chạy lại từ ngày 23/2/2015 đến hết ngày 5/3/2015.

          - Tàu SE15/SE16 (Vinh - Sài Gòn): chạy lại từ ngày 23/2/2015 đến hết ngày 4/3/2015.

          - Tầu S9/SE10 (Đồng Hới - Sài Gòn): SE10 xuất phát ga Sài Gòn từ ngày 22/2/2015 đến hết ngày 3/3/2015. Tàu SE9 xuất phát ga Đồng Hới 24/2/2015 đến hết ngày 5/3/2015.

          - Tàu SE17/SE18: Tàu SE17 xuất phát ga Hà Nội chạy lại từ ngày 24/2/2015 đến hết ngày 7/3/2015. Tàu SE18 xuất phát ga Sài Gòn chạy lại từ ngày 24/2/2015 đến hết ngày 7/3/2015.

          - Tàu TN21/TN22 (Thanh Hóa - Sài Gòn): Tàu TN21 chạy ga Thanh Hóa từ ngày 22/2/2015 đến hết ngày 5/3/2015. Tàu TN22 xuất phát ga Sài Gòn từ ngày 24/2/2015 đến hết ngày 6/3/2015.

 

3. Các ga đỗ đón, trả khách.

          2.1. Các ga đỗ dón trả khách hàng ngày:

          - SE2/SE1: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Bồng Sơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 23 ga. 

          - SE3/SE4: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 21 ga.

          - SE5/6: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Minh Khôi, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Bồng Sơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Long Khánh, Biên Hòa, Sài Gòn = 27 ga.

          - SE7/SE8: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngĩa, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Long Khánh, Biên Hòa, Sài Gòn = 25 ga.

             2.2. Các ga đỗ đón trả khách trước Tết.    

          - TN2: Sài Gòn, Biên Hòa, Long Khánh, Bình Thuận, Ma Lâm, Sông Mao, Tháp Chàm, Ngã Ba, Nha Trang, Ninh Hòa, Giã, Tuy Hòa, Diêu Trì, Bồng Sơn, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Núi Thành, Tham Kỳ, Phú Cang, Trà Kiệu, Đà Nẵng, Lăng Cô, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Yên Trung, Vinh, Chợ Sy, Minh Khôi, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 37 ga.

          - TN1: Hà Nội, Giáp Bát, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Minh Khôi, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng, Trà Kiệu, Phú Cang, Tam Kỳ, Núi Thành, Quảng Ngãi, Bồng Sơn, Đức Phổ, Diêu Trì, Tuy Hòa, Giã, Ninh Hòa, Nha Trang, Ngã Ba, Tháp Chàm, Sông Mao, Ma Lâm, Bình Thuận, Long Khánh, Biên Hòa, Sài Gòn = 38 ga.

          - TN3: Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 17 ga.

          - TN4: Sài Gòn, Biên Hòa, Long Khánh, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nãng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 18 ga.

          - TN5: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hóa, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn = 15 ga.

          - TN6: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Lê, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 18 ga.

        - TN7: Hà Nội, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn = 12 ga.

         - TN8: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 17 ga.

          - SE9 (giữa Hà Nội - Nha Trang): Hà Nội, Vinh, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang = 11 ga.

          - SE10 (giữa Nha Trang - Hà Nội): Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Hương Phố, Yên Trung, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 16 ga.

          - SE17: Hà Nội, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Sài Gòn = 14 ga.

          - SE18: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 17 ga.

          - SE13: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn = 14 ga.

          - SE14: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bìn, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 16 ga.

          - SE15 (giữa Vình - Sài Gòn): Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Diêu Trì, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn = 11 ga.

          - SE16 (giữa Sài Gòn - Vinh): Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Nha Trang, Diêu Trì, Đà nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, yên Trung, Vinh = 13 ga.

          - SE11 (giữa Vinh - Sài Gòn): Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Sài Gòn = 12 ga.

          - SE12 (giữa Sài Gòn - Vinh): Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Yên Trung, Vinh = 16 ga.

          - SE24 (giữa Đà Nẵng - Hà Nội): Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 7 ga.

          - TN21 (giữa Thanh Hóa - Sài Gòn): Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Sài Gòn = 11 ga.

          - TN22 (giữa Sài Gòn - Thanh Hóa): Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Minh Khôi, Chợ Sy, Thanh Hóa = 16 ga.

 

          2.3. Các ga đỗ đón trả khách sau Tết.

          - TN3: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 18 ga.

          - TN4: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội = 19 ga.

          - TN5: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 16 ga.

          - TN6: Sài Gòn, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 18 ga.

          - TN7: Hà Nội, Nam Định, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 15 ga.

          - TN8: Sài Gòn, Bình Thuận, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội = 12 ga.

          - SE9 (giữa Đồng Hới - Sài Gòn): Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 12 ga.

          - SE10 (giữa Sài Gòn - Đồng Hới): Sài Gòn, Bình Thuận, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới = 10 ga.

          - SE17: Hà Nội, Nam Định, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Sài Gòn = 14 ga.

          - SE18: Sài Gòn, Bình Thuận, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Hà Nội = 10 ga.

          - SE13: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn = 16 ga.

          - SE14: Sài Gòn, Bình Thuận, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội = 16 ga.

          - SE15 (giữa Vinh - Sài Gòn): Vinh, Yên Trung, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 14 ga.

          - SE16 (giữa Sài Gòn - Vinh): Sài Gòn, Bình Thuận, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Yên Trung, Vinh = 13 ga.

          - SE11 (giữa Vinh - Sài Gòn): Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 15 ga.

          - SE12 (giữa Sài Gòn - Vinh): Sài Gòn, Bình Thuận, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Yên Trung, Vinh = 12 ga.

          - TN21 (giữa Thanh Hóa - Sài Gòn): Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 17 ga.

          - TN22 (giữa Sài Gòn - Thanh Hóa): Sài Gòn, Bình Thuận, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Chợ Sy, Thanh Hóa = 13 ga.

 

3. Thành phần đoàn tàu khách Thống Nhất.

          - Các tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE13/SE14 (trước và sau Tết):

          4 ngồi mềm điều hòa (4 x 64 chỗ) + 4 nằm cứng điều hòa (4 x 42 chỗ) + 3 nằm mềm điều hòa (3 x 28 chỗ) = 508 chỗ.  

          - Các tàu TN1/TN2, TN17/TN18 (trước và sau Tết):

          7 ngồi cứng (7 x 80 chỗ) + 1 ngồi mềm điều hòa (64 chỗ) + 2 nằm cứng điều hòa (2 x 42 chỗ) = 708 chỗ.

          - Tàu TN3/TN4, TN7/TN8 (trước và sau Tết):

          6 ngồi cứng (6 x 80 chỗ) + 1 ngồi mềm điều hòa (64 chỗ) + 2 nằm cứng điều hòa (2 x 42 chỗ) + 1 nằm mềm điều hòa (28 chỗ) = 656 chỗ.

          - Tàu TN5/TN6 (trước và sau Tết):

          7 ngồi cứng (7 x 80 chỗ) + 1 ngồi mềm điều hòa (64 chỗ) + 2 nằm cứng điều hòa (2 x 42 chỗ) + 1 nằm mềm điều hòa (28 chỗ) = 736 chỗ.

          - Tàu SE9/SE10 (Hà Nội - Nha Trang trước Tết; Sài Gòn - Đồng Hới sau Tết), TN21/TN22 (giữa Thanh Hóa - Sài Gòn trước và sau Tết):

          3 ngồi cứng (3 x 80 chỗ) + 2 ngồi cứng điều hòa (2 x 80) + 2 ngồi mềm điều hòa (2 x 64 chỗ) + 2 nằm cứng điều hòa (2 x 42 chỗ) + 2 nằm mềm điều hòa (2 x 28 chỗ) = 668 chỗ.

          - Tàu SE11/SE12, SE15/SE16 chạy giữa Vinh - Sài Gòn (trước và sau Tết)         6 ngồi cứng (6 x 80 chỗ) + 2 ngồi cứng điều hòa (2 x 80) + 1 ngồi mềm điều hòa (1 x 64 chỗ) + 1 nằm cứng điều hòa (1 x 42 chỗ) + 1 nằm mềm điều hòa (1 x 28 chỗ) = 774 chỗ.