I- QUY ĐỊNH BÁN VÉ, TRẢ VÉ ĐỐI VỚI TÀU THỐNG NHẤT:

1. Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ ngày 16/5/2014 đến 03/9/2014. Ngoài thời gian này khấu trừ 10% khi trả vé.

2. Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu đối với các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ ngày 16/5/2014 đến 03/9/2014.

II- QUY ĐỊNH BÁN VÉ, TRẢ VÉ ĐỐI VỚI CÁC TÀU ĐỊA PHƯƠNG:

1. Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các toa giường nằm điều hòa không khí của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu lập thêm tuyến Lào Cai mà ngày tàu chạy thuộc các giai đoạn như sau:

+ Từ 0 giờ ngày 21/5/2014 đến hết ngày 02/9/2014;

+ Từ 0 giờ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

2. Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với tàu SE19/20, SE23/24, QB1/2, NA1/2, NA3/4 và các tàu NA lập thêm chạy trong thời gian từ ngày 16/5/2014 đến 03/9/2014.

3. Khấu trừ 10% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các đoàn tàu Địa phương khác với điểm 1 và điểm 2 trên đây.

4. Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu SE19/20,  SE23/24, QB1/2, NA1/2 và các tàu NA lập thêm chạy trong thời gian từ ngày 16/5/2014 đến 03/9/2014.

5. Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu đối với tàu Địa phương (Trừ tàu Địa phương tuyến phía Nam) chạy trong các giai đoạn:

+ Từ 0 giờ ngày 21/5/2014 đến hết ngày 02/9/2014;

+ Từ 0 giờ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

6. Mức khấu trừ bằng 20% số tiền ghi trên tấm vé khi trả lại vé, đổi vé cước xe máy vận chuyển nguyên chiếc trên các đoàn tàu Địa phương (trừ tàu SE19/20) mà ngày đi tàu trong thời gian từ 0 giờ ngày 29/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014.

III- QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ XÁCH TAY:

Đối với hành khách đi trên toa xe khách có điều hòa không khí, Đường sắt Việt Nam không nhận chuyên chở hành lý xách tay của hành khách thuộc nhóm hàng hóa có khả năng gây mùi làm ảnh hưởng đến hành khách như: sầu riêng, mít, cá, mắm ..v..v.. Hành khách chỉ được mang theo các loại hành lý trên khi đóng gói hút chân không với chất liệu bao bì kín, chắc chắn để đảm bảo hành lý không gây mùi trong suốt quá trình vận chuyển.

Trường hợp hành khách để hành lý xách tay bốc mùi làm ảnh hưởng đến hành khách khác thì ngành Đường sắt sẽ từ chối chuyên chở hành lý xách tay này tại thời điểm phát hiện.