Một số quy định về công tác bán vé tàu Tết Ất Mùi 2015

đăng 20:19, 11 thg 12, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:22, 11 thg 12, 2014 ]

I. Công tác bán vé:

1. Quy định về ghi thông tin của hành khách trên vé: Kể từ ngày 05/12/2014, tất cả hành khách mua vé đi tàu từ ngày 01/01/2015 trở đi đều phải ghi tên và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh (được pháp luật công nhận) trên vé.

Vé chỉ được coi là hợp lệ và có giá trị đi tàu khi các thông tin cá nhân phù hợp với thông tin ghi trên vé. Hành khách đi tàu không đúng đối tượng sẽ giải quyết như hành khách đi tàu không có vé hợp lệ.

2. Qui định tàu chạy trong thời gian cao điểm:

- Tàu khách số chẵn (chiều từ phía nam ra phía bắc) xuất phát Thành phố Hồ Chí Minh từ 0h00 ngày 08/02/2015 đến hết 24h00 ngày 17/02/2015

- Tàu khách số lẻ (chiều từ phía bắc vào phía nam) xuất phát các ga từ 0h00 ngày 22/02/2015 đến hết 24h00 ngày 02/3/2015.

3. Hành khách đặt chỗ trên trang điện tử: www.duongsathanoi.com hoặc có thể đặt vé tàu qua điện thoại để nhân viên giao vé miễn phí trong các khu vực nội thành Hà Nội

4. Quy định về việc bán vé ghế ngồi chuyển đổi trong thời gian cao điểm:

Việc tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm thành loại chỗ ghế ngồi chỉ được áp dụng cho toa xe nằm mềm khoang 4 giường (có ĐHKK hoặc không) theo nguyên tắc: một giường tầng một được bán 03 vé ghế ngồi.

II. Giá vé:

1. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé ngồi cứng (B80), trường hợp hành khách là trẻ em từ 5 đến 10 tuổi đi cùng người lớn mà đường sắt không bố trí được chỗ thì sử dụng chung chỗ của người lớn và mua vé không chỗ bằng 50% giá vé ngồi cứng trên cùng đoàn.

2. Mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé:

- Hành khách đi tàu trong thời gian từ 0 giờ ngày 12/02/2015 đến hết ngày 17/02/2015 đối với tàu số chẵn và trong giai đoạn từ 0 giờ ngày 22/02/2015 đến hết ngày 28/02/2015 đối với tàu số lẻ:

+ Vé trả lại: mức khấu trừ là 30% tiền vé.

+ Đổi vé (trong trường hợp ngành Đường sắt bố trí được chỗ): giao Trưởng ga quyết định mức khấu trừ.

- Không áp dụng giảm giá đối với hành khách mua vé tập thể trong các khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 12/02/2015 đến hết ngày 17/02/2015 đối với tàu số chẵn và trong giai đoạn từ 0 giờ ngày 22/02/2015 đến hết ngày 28/02/2015 đối với tàu số lẻ.

        3. Mức giá tối thiểu của 01 vé hành khách là: 30.000đồng/vé, đã bao gồm thuế VAT, phí bảo hiểm hành khách (đối với tàu N11/12 là: 20.000đồng/vé ). Riêng các đối tượng Chính sách xã hội vẫn được hưởng mức giảm theo quy định hiện hành của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và số tiền thực tế sau khi tính giảm là giá vé tối thiểu. Phí bảo hiểm HK là 1.000đồng/1 lượt HK.

         4. Các quy định khác thực hiện theo quy định hiện hành.