Giảm 10% giá vé cho hành khách đi tàu SE22/21, SQN2/1, SNT2/1

đăng 18:30, 12 thg 5, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 18:33, 12 thg 5, 2014 ]
Giảm 10% giá vé cho hành khách đi tàu SE22/21, SQN2/1, SNT2/1 kể từ 0 giờ ngày 10/03/2014 đến hết ngày 15/05/2014
Nhằm thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện đường sắt. Công ty Vận Tải Hành Khách Đường Sắt Sài Gòn xin thông báo:
1 .Thời gian áp dụng khuyến mãi, kể từ 0 giờ ngày 10/03/2014 đến hết ngày 15/05/2014. Nhưng không áp dụng cho các mác tàu đi tàu trong  giai đoạn  sau :
Từ ngày 28/04/2014 đến 02/05/2014  đối với mác tàu SE22, SQN2, SNT2.
Từ ngày 02/05/2014 đến 04/05/2014  đối với mác tàu SE21, SQN1, SNT1.
2. Thông tin giảm giá:
Giảm 10% giá vé cho hành khách đi tàu:
    - SE22: các ga trong cung chặng từ Ninh Hòa đến Huế.
    - SE21: các ga trong cung chặng từ Huế  đến Quảng Ngãi.
    - SQN2/1 : ga đi từ Tuy Hòa đến ga Diêu Trì, Quy Nhơn và ngược lại.
  - SNT2/1: ga đi từ Tháp Chàm đến ga Nha Trang và ngược lại.
Hành khách  đi tàu mua vé hạng:
- Giường nằm cứng tầng 3 sẽ áp dụng giá vé bằng với ghế mềm ( toa xe 64 chỗ).
-  Giường nằm cứng  lạnh tầng 3 sẽ áp dụng giá vé bằng với ghế mềm  lạnh ( toa xe 64 chỗ).
-  Giường nằm cứng  lạnh  vip tầng 3 sẽ áp dụng giá vé bằng với ghế mềm  lạnh ( toa xe 64 chỗ).