Giảm giá vé hành khách đi tàu tập thể

đăng 18:37, 11 thg 12, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 18:43, 11 thg 12, 2014 ]

Nhằm xúc tiến cung cấp dịch vụ vé tàu , thu hút hành khách đi tàu thông qua hình thức vận tải hành khách tập thể. Công ty du lịch Đường sắt Hà Nội thực hiện các chính sách ưu tiên vận tải và khuyến mại giảm giá vé đối với hành khách đi tàu tập thể.

1. Vận tải hành khách đi tàu tập thể là việc thực hiện hợp đồng vận tải với các tổ chức, tập thể có nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa với khối lượng hành khách đi tàu từ 20 người trở lên, đi cùng một chuyến tàu, cùng ga đi, cùng ga đến.

2. Hợp đồng vận tải hành khách tập thể được phân loại như sau:

a. Hợp đồng vận tải hành khách tập thể theo yêu cầu vận chuyển không cố định (yêu cầu vận tải một lượt hoặc nhiều lượt nhưng không liên tục các ngày trong tuần, hoặc có yêu cầu vận chuyển cố định nhưng thời hạn dưới 6 tháng).

b. Hợp đồng vận tải hành khách tập thể theo yêu cầu vận chuyển cố định (yêu cầu vận chuyển hai chiều, cố định liên tục các ngày trong tuần, thời hạn thực hiện hợp đồng 6 tháng trở lên, có số lượng hành khách đi tàu ổn định theo mỗi lượt đi).

c. Hợp đồng vận tải hành khách tập thể theo yêu cầu vận chuyển riêng (yêu cầu vận chuyển với khối lượng hành khách đi tàu lớn và có các điều kiện vận chuyển riêng theo thỏa thuận của các bên). 

3. Khuyến mại giảm giá vé tập thể được áp dụng từ ngày 01/11/2014, cụ thể như sau:

a. Khuyến mại giảm giá vé tập thể theo số lượng hành khách đi tàu:

Tập thể hành khách từ 20 người đến 50 người được chiết khấu giảm 3% giá vé quy định tại ga của loại chỗ sử dụng.

Tập thể hành khách từ 51 người đến 100 người được chiết khấu giảm 5% giá vé quy định tại ga của loại chỗ sử dụng.

Tập thể hành khách từ 101 người trở lên được chiết khấu giảm 7% giá vé quy định tại ga của loại chỗ sử dụng.

* Lưu ý: Hình thức khuyến mại giảm giá vé tập thể theo số lượng hành khách đi tàu: không áp dụng vào các chiến dịch vận tải hè và vận tải tết.

b. Khuyến mại giảm giá vé tập thể theo thời hạn hợp đồng:

Ngoài mức chiết khấu giảm giá vé tập thể theo khối lượng hành khách đi tàu nêu trên, đối với các hợp đồng vận tải hành khách theo yêu cầu vận chuyển cố định ( theo mục 2.b) thì mức chiết khấu sẽ được tăng thêm theo thời hạn thực hiện hợp đồng như sau:

o Hợp đồng có thời hạn thực hiện từ 6 tháng đến 9 tháng thì được chiết khấu giảm thêm 3% giá vé quy định tại ga của từng loại chỗ sử dụng.

o Hợp đồng có thời hạn thực hiện từ 9 tháng trở lên thì được chiết khấu giảm thêm 5% giá vé quy định tại ga của từng loại chỗ sử dụng.

Đối với hợp đồng vận chuyển hành khách tập thể theo yêu cầu riêng ( theo mục 2.c): tùy theo từng trường hợp cụ thể mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ quy định mức giá vé và mức chiết khấu thương mại giảm giá.

* Lưu ý: Hình thức khuyến mại giảm giá vé tập thể theo thời hạn hợp đồng được áp dụng ổn định theo thời gian thực hiện hợp đồng./.