Tuyến vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng chạy tuyến vé tàu Hà Nội Đà Nẵng từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng khoảng 791 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và SE19. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 15 giờ (Từ Hà Nội đến Huế và trở về).

Tham khảo: Bảng giờ tàu SE19/SE20 tuyến Hà Nội Đà Nẵng Hà Nội

                   Bảng giá vé tàu Livitrans Express tuyến Hà Nội Huế Đà Nẵng

Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SE1 Hà Nội - Đà Nẵng   19:00 10:21 573.000 614.000 957.000 1.010.000
 SE3 Hà Nội - Đà Nẵng  23:00 12:57 586.000 627.000 1.015.000 1.053.000
 SE5 Hà Nội - Đà Nẵng   09:00 01:18 465.000 608.000 948.000 1.000.000
 SE7 Hà Nội - Đà Nẵng 06:15 21:58 465.000 608.000 948.000 1.000.000
 SE19 Hà Nội - Đà Nẵng 19.30 13:55 450.000 585.000 945.000 950.000

Ghi chú: Tàu SE19/SE20 chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ngược lại.

               Tàu SE19 Không đỗ nhận trả khách tại ga Bỉm Sơn.   

Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.