Tuyến vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Vé tàu Hà Nội Đồng Hới trên tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Đồng Hới khoảng 522 km. Có 6 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7, SE19 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 9 giờ 30 phút (Từ Hà Nội đến Đồng Hới và trở về). 
Tham khảo: Bảng giờ tàu QB1/ QB2 tuyến Hà Nội Đồng Hới Hà Nội
                    Bảng giá vé tàu Livitrans Express tuyến Hà Nội Huế Đà Nẵng

Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SE1 Hà Nội - Đồng Hới 19:00 04:40 356.000 405.000 600.000 635.000
 SE3 Hà Nội - Đồng Hới 23:00 07:37 367.000 414.000 664.000 668.000
 SE5 Hà Nội - Đồng Hới  09:00 19:10 307.000 400.000 596.000 630.000
 SE7 Hà Nội - Đồng Hới  06:15 15:45 307.000 400.000 596.000
 630.000
 SE19 Hà Nội - Đồng Hới
 19.30 06:47 367.000 414.000 664.000 668.000
 TN1 Hà Nội - Đồng Hới
 13:15 00:50 220.000
 286.000 440.000 500.000

Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.