Tuyến vé tàu Hà Nội Huế

Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Huế khoảng 688 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và SE19. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 13 giờ (Từ Hà Nội đến Huế và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái. 

Bảng giá vé tàu Hà Nội Huế

Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SE1 Hà Nội - Huế  19:00 07:48 408.000 534.000 864.000 913.000
 SE3 Hà Nội - Huế  23:00 10:34 495.000 545.000 926.000 960.000
 SE5 Hà Nội - Huế   09:00 22:19 405.000 530.000 856.000 904.000
 SE7 Hà Nội - Huế  06:15 19:23 405.000 530.000 856.000
 904.000
 SE19 Hà Nội - Huế 
 19.30 09:55 410.000 560.000 870.000 920.000

 Lưu ý: Tàu SE24 không đỗ trả khách tại ga Nam Định