Tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai (Sapa) khoảng 294 km. Có 5 tàu gồm SP1, SP3, SP7, LC1LC3. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 8,5 giờ (Từ Hà Nội đến Lào Cai và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái. 
Tham khảo: Bảng giờ tàu Hà Nội Lào Cai tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai
                     Bảng giá vé tàu du lịch Sapa
                     Bảng giờ tàu tuyến Hà Nội Lào Cai

Bảng giá vé tàu Hà Nội Lào Cai

Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SP1 Hà Nội - Lào Cai  21:00 07:48 408.000 295.000 465.000 550.000
 SP3 Hà Nội - Lào Cai  21:50 10:34 495.000 295.000 465.000 550.000
 SP7 Hà Nội - Lào Cai   20:35 22:19 405.000 280.000 455.000 500.000
 LC1 Hà Nội - Lào Cai 22:00 19:23 250.000 280.000 450.000
 450.000
 LC3 Hà Nội - Lào Cai 
 06:10 16:35 250.000 290.000 
 

Lưu ý: Vào những dịp cao điểm như Ngày cuối tuần hoăc Lễ, Tết, Nhà ga sẽ tăng cường thêm một số tàu khác. Với giờ khởi hành tương đương những ngày trên.