Tuyến vé tàu Hà Nội Nha Trang

Vé tàu Hà Nội Nha Trang - Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Nha Trang khoảng 1.315 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 23 giờ (Từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại)

Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội Nha Trang

Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SE1 Hà Nội - Nha Trang    19:00 20:19 776.0001012.000 1.652.000 1.745.000
 SE3 Hà Nội - Nha Trang 23:00 21:38  1.033.000 1.770.000 1.834.000
 SE5 Hà Nội - Nha Trang   09:00 11:13 767.000 1.002.000 1.636.000 1.728.000
 SE7 Hà Nội - Nha Trang 06:15 07:34 767.000 1.002.000 1.636.000 1.728.000
 TN1 Hà Nội - Nha Trang 13:15 17:38 665.000 820.000 1.328.000 

Lưu ý: Giá vé tàu không bao gồm tiền ăn và tiền dịch vụ.

Giao vé tận nhà chỉ với phí dịch vụ 40k/vé

Giải thích ký hiệu:

Loại chỗ

Ký hiệu

Loại chỗ

Ký hiệu

Ghế ngồi cứng không điều hòa

NC

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT1

Ghế ngồi cứng điều hoà

NCL

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT2

Ghế ngồi mềm không điều hòa

NM

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnLT3

Ghế ngồi mềm có điều hòa

NML

Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT1

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnT1

Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnT2

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnT2

Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT1

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnT3

Giường mềm điều hoà tầng 2

AnLT2