Tuyến vé tàu Hà Nội Sài Gòn

Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh khoảng 1.726 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 32 giờ (Từ Hà Nội Sài Gòn đi các địa phương và trở về). 

Bảng giá vé tàu Thống Nhất từ Hà Nội Sài Gòn đi các địa phương

Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SE1 Hà Nội - Sài Gòn    19:00 03:45 944.0001.232.000 1.828.000 1.930.000
 SE3 Hà Nội - Sài Gòn 23:00 04:30  1.233.000 1.920.000 1.990.000
 SE5 Hà Nội - Sài Gòn   09:00 18:37 924.000 1.208.000 1.792.000 1.893.000
 SE7 Hà Nội - Sài Gòn  06:15 15:11 924.000 1.208.000 1.792.000 1.893.000
 TN1 Hà Nội - Sài Gòn 13:15 03:05 793.000 820.000 1.480.000 

Giải thích ký hiệu:

Loại chỗ

Ký hiệu

Loại chỗ

Ký hiệu

Ghế ngồi cứng không điều hòa

NC

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT1

Ghế ngồi cứng điều hoà

NCL

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT2

Ghế ngồi mềm không điều hòa

NM

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnLT3

Ghế ngồi mềm có điều hòa

NML

Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT1

Giường cứng điều hoà tầng 1

BnT1

Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnT2

Giường cứng điều hoà tầng 2

BnT2

Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT1

Giường cứng điều hoà tầng 3

BnT3

Giường mềm điều hoà tầng 2

AnLT2


Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.