Tuyến vé tàu Hà Nội Thanh Hóa

Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến gaThanh Hóa khoảng 175km. Có 3 tàu gồm SE1, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 3 giờ (Từ Hà Nội đến Thanh Hóa và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái. 

Bảng giá vé tàu Hà Nội Thanh Hóa

 Mã Tàu  Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm 
 SE1 Hà Nội - Thanh Hóa 19:00 22:15 98 120 175 185
 SE5 Hà Nội - Thanh Hóa  15:45 19:19 92 110  163 N/A
 SE7 Hà Nội - Thanh Hóa  6:15 9:40 98 120 175 185
 TN1 Hà Nội - Thanh Hóa10:05 14:09 70 90 140 N/A


Tuyến vé tàu Hà Nội Thanh Hóa: Tàu SE5 không có khoang 4 (nằm mềm) cho tất cả các tuyến đường. Hãy chọn SE1, SE7 và SE19 nếu bạn muốn có cabin này.