Vé tàu Bảo Hà

Vé tàu Hà Nội Bảo Hà ( Đền Ông Hoàng Bảy) trên tuyến Hà Nội Lào Cai Hà Nội và ngược lại. Đền Bảo Hà nằm trong quần thể di tích thần vệ quốc Hoàng Bảy, là địa chỉ du lịch tâm linh của du khách mỗi năm trong hành trình du lịch "Về cội nguồn"
Vé tàu Bảo Hà bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin..

                                                                     Giờ tàu Hà Nội Bảo Hà
Hà Nội
Bảo Hà
Thời gian tàu chạy
LC1
22:00
05:15
7g 15p
LC3
06:10
13:58
7g 48p
LC7
23:05
06:54
7g 49p
SP3
21:50
04:16
7g 26p
SP5
19:40
02:25
7g 45p
SP7
20:35
02:57
6g 22p

                                                                     Giờ tàu Bảo Hà Hà Nội

Bảo Hà
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC2
20:40
04:05
8g 25p
LC4
11:50
20:15
9g 25p
SP4
22:56
05:15
7g 19p
SP6
23:26
06:45
7g 19p
SP8
21:26
04:05
7g 39p
      Bảng giá vé tàu Hà Nội Bảo Hà                 Đơn giá 1000đ
TÊN GA ĐẾN \ MÁC TÀUNGỒI CỨNGNGỒI CỨNG ĐHNGỒI MỀM ĐHNẰM K6 ĐH T1NẰM K6 ĐH T2NẰM K6 ĐH T3NẰM K4 ĐH T1NẰM K4 ĐH T2
SP 1,3,5,7
175
285
300
520
495
445
610
610
LC3 / LC4
170
260
270
480
455
410
570
570


Lưu ý:

- Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.

- Vé tàu du lịch Hà Nội Lào Cai không có giá nghĩa không có hạng vé cùng loại.

Bảng giờ tàu Hà Nội Lào Cai Hà Nội

Chiều đi từ Hà Nội đến Bảo Hà                        Chiều đi từ Bảo Hà về Hà Nội

Tàu nhanh SP1 - Hà Nội -> LàoCai : Xuất phát 21h10        Tàu nhanh SP2 -Lào Cai -> Hà Nội : Xuất phát 21h10

Tàu nhanh SP3 - Hà Nội -> LàoCai : Xuất phát 21h50        Tàu nhanh SP4 -Lào Cai -> Hà Nội : Xuất phát 21h00

Tàu nhanh SP5 - Hà Nội -> LàoCai : Xuất phát 19h40        Tàu nhanh SP6 -Lào Cai -> Hà Nội : Xuất phát 21h30

Tàu nhanh SP7 - Hà Nội -> LàoCai : Xuất phát 20h35        Tàu nhanh SP8 -Lào Cai -> Hà Nội : Xuất phát 19h30

Tàu chậm LC1 - Hà Nội -> LàoCai : Xuất phát 22h00         Tàu chậm LC2 - Lào Cai -> Hà Nội : Xuất phát 18h45

Tàu chậm LC3 - Hà Nội -> LàoCai : Xuất phát 06h10         Tàu chậm LC4 - Lào Cai -> Hà Nội : Xuất phát 09h15

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN

Tàu LC5/6 là tàu tăng cường những hôm lễ, tết đông khách. Tàu này dừng ở các Ga Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Viêt Trì, Phú Tho, Yên Bái, Mâu A, Trái Hút, Bảo Hà, Phố Lu và Lào Cai. Các Ga đỗ của LC5/6 y hêt các Ga đỗ của LC1/2. Ngoài ra còn những chuyến tăng cường như LC7/8, LC9/10 và LC11 đều dừng ở Ga Bảo Hà.