Vé tàu Hà Nội Đồng Đăng

Vé tàu Hà Nội Đồng Đăng chạy tàu liên vận quốc tế mang số hiệu M1/M2 từ Hà nội đến Đồng Đăng và ngược lại sử dụng lớn nhất 3 toa nằm mềm điều hoà. Khổ đường 1000mm

Tàu liên vận quốc tế MR1/MR2 xất phát từ Gia Lâm - Nam Ninh toa của Trung Quốc

Bảng giờ tàu tuyến Hà Nội Đồng Đăng


Tàu địa phương hàng ngày có DD3/DD4 và M3/M4, HD3/4 từ Gia Lâm-Đồng Đăng-Gia Lâm

Toàn tuyến có chiều dài 162 km, đi qua 4 tỉnh và thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Có cả thảy 22 ga trên tuyến với lí trình và công lệnh tốc độ như sau:

Tàu liên vân M1 chạy vào tối thứ 3 và thứ 6 lúc 18.30 tại ga Hà Nội. Tàu MR1 chạy các ngày trong tuần lúc 21h40 tại ga Gia Lâm. Tàu DD3 chạy từ ga Gia Lâm lúc 6h00. Tàu MM2 chạy vào buổi sang thứ 3 và sang thứ 7 lúc 3h50 tại ga Đồng Đăng . Tàu MR2 chạy lúc 0h22 tại ga Đồng Đăng. Tàu DD4 chạy lúc 13h05 tại ga Đồng Đăng