Đại lý bán vé tàu hỏa các tuyến vé tàu ThốngNhấtđại lý bán vé tàu hỏa chính thức của ga Hà Nội và ngành đường sắt Việt Nam. Đại lý bán vé tàu hỏa vé tàu Thống Nhất ( Bắc Nam) cung cấp thông tin giá vé, giờ tàu chạy tàu Thống Nhất.

Xem thêm : Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều từ Hà Nội đi Sài Gòn

                    Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều từ Sài Gòn đi Hà Nội

Bảng giá vé giờ tàu Thống Nhất chiều Hà Nội Sài Gòn Hà Nội

BẢNG GIÁ VÉ TÀU THỐNG NHẤT

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE1

Từ Hà Nội lúc  19h

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE2

Từ Sài Gòn lúc 19h

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE3

Từ Hà Nội lúc  23h

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE4

Từ Sài Gòn lúc 23h

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE5

Từ Hà Nội lúc  9h

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE6

Từ Sài Gòn lúc 9h

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE7

Từ Hà Nội lúc  6h15’

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE8

Từ Sài Gòn lúc 6h25’

                   Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE9              Từ Hà Nội lúc   21h40
                   Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE13               Từ Hà Nội lúc  8h25

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE19

Từ Hà Nội lúc  19h35’

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE20

Từ Đà Nẵng lúc 15h

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  TN1

Từ Hà Nội lúc  13h15’

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  TN2

Từ Sài Gòn lúc 13h15’

                  Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  TN17 

        Bảng giá vé tàu Thống Nhất chiều từ Hà Nội đi các địa phương

BẢNG GIÁ VÉ TÀU ĐỊA PHƯƠNG

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng giá vé  tàu  NA1

Từ Hà Nội lúc  21h30’

Bảng  giá vé  tàu  NA2

Từ Vinh lúc 20h40’

Bảng giá vé  tàu  NA3

Từ Hà Nội lúc 22h

Bảng giá vé tàu NA4

Từ Vinh lúc 21h 10

Bảng giá vé tàu SE23

Từ Hà Nội  lúc 20h05

Bảng giá vé tàu  SE24

Từ Huế lúc 14h’


BẢNG GIÁ VÉ TÀU LÀO CAI SAPA

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng  giá vé tàu SP1

Từ Hà Nội lúc  21h10’

Bảng  giá vé tàu SP2

Từ Lào Cai lúc 20h15’

Bảng  giá vé tàu SP3

Từ Hà Nội lúc 21h50’

Bảng  giá vé tàu SP4

Từ Lào Cai lúc 21h

Bảng  giá vé tàu SP5

Từ Hà Nội lúc 19h40’

Bảng  giá vé tàu SP6

Từ Lào Cai lúc 21h30’

Bảng  giá vé tàu SP7

Từ Hà Nội lúc 20h35’

Bảng  giá vé tàu SP8

Từ Lào Cai 19h30’

Bảng  giá vé tàu LC1

Từ Hà Nội lúc 22h

Bảng  giá vé tàu LC2

Từ Lào Cai lúc 18h40

Bảng giá vé tàu LC3

Từ Hà Nội lúc 6h10’

Bảng giá vé tàu LC4

Từ Lào Cai lúc 9h15’

Bảng giá vé tàu LC5

Từ Hà Nội lúc 22h35

Bảng giá vé tàu LC6

Từ Lào Cai lúc 18h05


Xem thêm: Bảng giờ tàu tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai Hà Nội

Giá cước trên đã bao gồm:         

      - Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước

      - Bảo hiểm hành khách. (Insurance)

      - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.

Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.

Đại lý bán vé tàu hỏa các tuyến vé tàu của đường sắt Việt Nam